danh mục sản phẩm

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Smart

Địa điểm: Cụm Công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Công suất:  80 m3/ngày đêm

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                 + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

1 số hình nắp đặt tại công trình.

 

Trạm xử lý nước công nghiệp của công ty Mạo Hợi Kcn Nội Hoàng Bắc Giang

 

xu ly nuoc thai cong nghiep dat chuan

 

Cung cap thiet bị vật tư trong ngành xử lý nước thải

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha