Quan trắc môi trường

Hotline : 024 7304 8555 - 0972 89 3311 - 0983 676 232

Email : info@moitruongsmart.com

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi và quan sát một cách có hệ thống về thành phần của môi trường, bao gồm các yếu tố tác động lên môi trường như đất , nước và không khí. Nhằm cung cấp thông tin để đánh giá hiện trạng, cũng như diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu khác đối với môi trường.

 

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Đăng ký tư vấnx

    Nhận hồ sơ năng lựcx