danh mục sản phẩm

Xử lý khí thải là quá trình xử lý lượng khí thải thoát ra từ các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình hoạt động. Tùy vào đặc tính sản xuất của từng nhà máy mà khí thải thoát ra môi trường có các thành phần và tính chất khác nhau. Các chất thường gặp trong khí thải ngành công nghiệp là H2S, SO2, CO2, tro bụi từ quá trình đốt nhiên liệu (tại các nhà máy nhiệt điện, lò đốt than, đốt gạch) hoặc bụi từ các nhà máy sản xuất xi măng...

Theo quy định của pháp luật về khí thải công nghiệp. Trong quá trình sản xuất khí thải phải được xử lý đạt chuẩn mới được phép thải ra ngoài môi trường. Cụ thể QCVN 19-2009/BTNMT quy định 19 chỉ tiêu cơ bản như sau:

QCVN 19-2009/BTNMT về khí thải công nghiệp

Trong đó:

+ Cột A quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính nồng độ tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động trước ngày 16/1/2007 với thời gian áp dụng đến ngày 31/12/2014

+ Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cờ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với:

     - Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16/1/2007

      - Tất cả các cơ ở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 1/1/2015

Dựa vào tính chất và thành phần của khí thải thoát ra của từng đơn vị mà ta có phương án công nghệ phù hợp để xử lý triệt để nguồn khí gây ô nhiễm này. 

Công ty cổ phần công nghệ môi trường Smart đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực lọc nướcxử lý nước thải, xử lý khí thải công nghiệp. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email trên website


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha