danh mục sản phẩm

Công trình xử lý nước giếng khoan cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 325 - quân đoàn 2

Trạm xử lý nước sạch xử lý nước giếng khoan có thể xử lý trên 2.000m3 nước sạch đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT cung cấp nước sạch dùng sinh hoạt ăn uống cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn 325 - Quân đoàn 2 tại Lục Ngạn, Bắc Giang


Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp 37.000 m3 lắp đặt tại nhà máy Vsmart sản xuất điện thoại thuộc tập đoàn Vincom

Hệ thống lọc nước công suất 720m3/ ngày đêm, nguồn nước cấp là nước khe suối với nhiều rêu, huyền phù, tạp chất, độ cứng cao, .... Chất lượng nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01-2009/BYT


Công trình trạm xử lý nước khe suối công suất 720m3 tại resort Cúc Phương, Ninh Bình

Hệ thống lọc nước công suất 720m3/ ngày đêm, nguồn nước cấp là nước khe suối với nhiều rêu, huyền phù, tạp chất, độ cứng cao, .... Chất lượng nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01-2009/BYT


Công trình hệ thống xử lý nước ao hồ lắp đặt tại trạm dừng nghỉ, du lịch Quảng Ninh

Với nguồn nước đầu vào là nước hồ nghiễm phèn, kim loại, màu, mùi ... Dựa vào đó chúng tôi đã đưa ra được giải phát áp dụng công nghệ mới nhất vào sử dụng. Hệ thống được nắp đặt tại trạm dừng nghỉ Quang Ninh, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn du khách mỗi ngày. Chất lượng nước đầu ra đảm bao tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT


Trạm xử lý nước công suất 3.000m3 lắp đặt tại Goldmark City

Hệ thống lọc nước sinh hoạt 3000m3/ngày đêm dùng cho chung cư cao cấp Goldmark City. Chất lượng nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT giúp cư dân đảm bảo nước sạch trong sử dụng. Hệ thống được thiết kế sử dụng loại van rửa ngược tự động, lọc ngược tạo điều khiển xả cặn chống tắc được dễ dàng  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha