danh mục sản phẩm

Dự án: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 850m3/ngày đêm
Địa điểm: KCN Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha