danh mục sản phẩm

Dự án: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ công trình thi công xây dựng hệ thống thu gom, và xử lý nước thải Cảng Cẩm Phả, tp Quảng Ninh
Địa điểm: Cảng Cẩm Phả, tp Quảng Ninh

Hình ảnh dự án đang thi công tại công trường và sẽ bàn giao nghiệm thu đi vào hoạt động trạm xử lý vào tháng 10-2017


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha