danh mục sản phẩm

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Smart

Địa điểm: Phố Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Công suất:  500 m3/ngày đêm

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                 + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha