danh mục sản phẩm

Dự án: Cải tạo, bảo trì trạm xử lý nước câp và Cải tạo, bảo trì, nuôi cấy vi sinh trạm xử lý nước thải Khu bảo tồn Vân Long, Gia Viễn, Ninh Bình

Thời gian thi công: 30 ngày

Địa điểm thực hiện: Khu Bảo Tồn Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TÂN PHÚ

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần công nghệ Môi Trường Smart

Một số hình ảnh thi công tai công trường: 

* Hệ thống lọc nước cấp:

Hệ thống lọc nước cấp

Nước sau lọc

* Hệ thống xử lý nước thải: 


 

 

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha