danh mục sản phẩm

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoàng Hà

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Smart

Địa chỉ: Xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Dự án: Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương tỉnh Quảng Ninh

Thời gian gian thi công:  8/ 2017

Công suất:  500 m3/ngày đêm

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                 + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

1 số hình ảnh được chúng tôi thi công tại công trường

 


 • Aquasana
 • Pico gram
 • Aquaphor
 • Pentair
 • Haohsing
 • Runxin
 • Martin
 • Runxin

Liên hệ với chúng tôi

 • Kinh doanh 1

  0966 299 666

 • CSKH

  096 9144 130

 • Gọi văn phòng

  024 7304 8555