danh mục sản phẩm

Thông số cơ bản của hệ thống lọc nước sạch phục vụ cho toà nhà CT07 - Khu đô thị Ecopark

- Công trình: Khu căn hộ vịnh đảo (CT07) Sky Oasis Residences

- Địa điểm: Dự án CT07 (Nhà thầu Hòa Bình) - Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

- Năng lực xử lý: 56 m3/giờ

- Nguồn nước cấp: Nước máy thành phố

- Chất lượng nước sau lọc: Đạt chất lượng nước ăn uống chiếu theo QCVN 02:2009/BYT

- Kiểu hoạt động: Automatic

- Ngày thực hiện: Tháng 8/2022

- Ngày hoàn thành: 20 ngày

Một số hình ảnh lắp đặt hệ thống tại công trình: 


Cột lọc đa tầng nhập khẩu từ Italia

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha