danh mục sản phẩm

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Smart

Địa chỉ: 21 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hệ thống lọc nước sạch sinh hoạt cho tòa nhà 21 Duy Tân

Công suất:  12 m3/giờ

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                 + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

1 số hình ảnh được chúng tôi thi công tại công trường: 

 

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha