danh mục sản phẩm

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất: 50m3/ngày đêm

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy

Địa điểm thi công: Lô H3-IC Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Công Ty Tnhh Sena Tech

Nhà thầu thi công : Công Ty CP Công Nghệ Môi Trường Smart

. Chất lượng nước thải đầu ra đạt theo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) ( Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt)

 

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha