danh mục sản phẩm

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Smart

Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

Thời gian gian thi công:  9/ 2017 (giai đoạn 2)

Công suất:  120 m3/ngày đêm

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                 + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

1 số hình ảnh được chúng tôi thi công tại công trường.

 


  • Vingroup
  • delta
  • Hawee
  • Nippon
  • ford
  • hud
  • Hong ha
  • Hoang ha